(nl/en) Orion Intelligence: met steun van VLAIO

met steun van

(see below for the English version)

Het hele team van Orion Intelligence is trots, want vandaag kunnen we bijzonder mooi nieuws delen met jullie. VLAIO, het Agentschap van de Vlaamse Overheid voor Innoveren en Ondernemen, heeft ons een subsidie van 0.5 miljoen euro toegekend. Wij zijn ontzettend dankbaar dat onze inzet en expertise in dit domein zo officieel wordt bevestigd. De komende jaren zullen wij nog meer inzetten op geavanceerde research inzake artificiële intelligentie, specifiek gericht op de hoogwaardige herkenning van klantvragen. Orion intelligence werkt mee aan het streven om bedrijven te overtuigen van doorgedreven automatisatie van hun customer service werking. Het domein waarbinnen we dit willen helpen uitrollen beperkt zich niet tot Vlaanderen.  Wereldwijde uitbreidbaarheid in een multilinguale context is een noodzaak, want wij zijn geen economisch eiland. 

Dit ontwikkelingsproject zal leiden tot extra know-how omtrent AI voor ons bedrijf, maar ook voor Vlaamse ondernemingen in het algemeen. In onze communicatie naar het grote publiek, willen wij volop de kaart van thought leadership trekken. De aanstelling van AI-onderzoekers binnen ons bedrijf, zal deze positie enkel consolideren en verbreden. Het gaat echter niet enkel om ons, maar om de toekomst van onze regio als toonaangevend gebied wat betreft innovatie en hoogtechnologisch koploperschap.

---------------------------------------

We’re very proud today since we have some exciting news to share. VLAIO, the Agency of the Flemish Government for Innovation and Entrepreneurship, has awarded us a grant of 0.5 million euros. Orion Intelligence is grateful that our efforts and expertise in this field have been officially confirmed. In the next couple of years, we will focus even more on advanced research in artificial intelligence, specifically aimed at the high-quality recognition of customer questions. We're working towards convincing companies to automate their customer service operations. Orion Intelligence wants to help spread these practices, but not only in Flanders. Worldwide expandability in a multilingual context is a necessity. No country is an economic island.

This development project will lead to extra know-how about AI for all of us. In our communication to the general public, we want to play the thought leadership card. The appointment of AI researchers within our company will only consolidate and broaden this position. Our team is ready to be a key figure in further turning our region into a forerunner of innovation and high-tech entrepreneurship.